Tag search

(0.0)
0
(0.0)
0
Wtyczka inspirowana serwisem twitter.com. Zamienia standardowe pole formularza na autouzupełnianie. Moze działać z danymi zapisanymi na sztywno jak również danych zdalnych. Dzięki dostępnej konfiguracji możemy zmienić takie parametry jak limit pokazywanych podpowiedzi czy szablon formatowania wyświetlanych danych.
(0.0)
0