Tag responsive

Bootstrap Image Gallery jest rozszerzeniem blueimp Gallery. Plugin wyświetla obrazy i wideo w oknie modalnym, które może być dostosowane, aby wyświetlić różne typy zawartości w tym obrazy i wideo. Posiada obsługę myszy i klawiatury dla łatwiejszej nawigacji.
(5)
1
(0.0)
0
Plugin ResponsiveImg w połączeniu z PHP tworzy odpowiednio przeskalowane obrazy bazowe. Ścieżkę do oryginalnego obrazu można zapisać w atrybucie data np data-src w src można ustawić ikonę loadera.Skrypt przyśpiesza ładowanie obrazów co jest szczególnie przydatne przy mobilnych stronach www.
(3)
1
(0.0)
0
(0.0)
0