Superlightweight autocomplete plugin

(0.0)
0
Wersja: 0.1.3
Numer wersji wtyczki
Dokumentacja
Sprawdź wszystkie opcje jakie oferuje plugin
Github
Repozytorium Github
Wersja jQuery: jquery 1.8.3 - 2.1.x
Wersja jQuery z którą współpracuje plugin
Licencja: MIT
Licencja
Zobacz więcej
Tagi
Instalacja
 • JS
$('.autosuggest').remoteList({
  minLength: 0,
  maxLength: 0,
  source: function(value, response){
    response(['Options 1', 'Option 2', {value: "Option 3", label: "This option with a label"}]);
  }
});
Inne tego autora