(5.5)
2
Wersja: 0.8.5
Numer wersji wtyczki
Dokumentacja
Sprawdź wszystkie opcje jakie oferuje plugin
Strona wtyczki
Oficjalna witryna wtyczki
Github
Repozytorium Github
Wersja jQuery: jquery >=1.7.0
Wersja jQuery z którą współpracuje plugin
Licencja: MIT
Licencja
Zobacz więcej
Plugin zbiera dane na temat wymiarów obrazu oraz jego współrzędnych i wysyła je do skryptu PHP, który generuje nowy, wykadrowany obraz.
Konfiguracja umożliwia zmianę formatu nowego obrazu, oraz dostosowanie komunikatów w przypadku udanego kadrowania oraz błędu.
Tagi
Instalacja
 • Biblioteki
 • HTML
 • JS
<link href="jquery.simpleimagecrop.css" rel="stylesheet" />

<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
<script src="jquery.simpleimagecrop.js"></script>
<div id="crop_container" class="hidden">
  <div id="crop_box">
    <div id="resize_icon"></div>
  </div>
  <div id="crop_message">Leave this text here</div>
  <img id="image_to_crop" src="http://jquery.netid.pl/media/sample/700x500/1.jpg" alt="">  
  <div id="crop_button">
    Crop
  </div>
</div>
$(window).load(function() {
	$('body').simpleImageCrop({
	  maxPreviewImageWidth: 700,
	  maxPreviewImageHeight: 500,
	  
	  imageDestination: 'tmp', // destination folder
	  phpScriptLocation: '/plugins/simple-image-crop/simpleImageCrop.php',
	  successMessage: 'The image has been cropped!',
	  warningMessage: 'Warning: Selected area is too small. The image will be blurry.'
	})     
});