(0.0)
0
Strona wtyczki
Oficjalna witryna wtyczki
Zobacz więcej
Plugin oceniający złożoność wpisywanego hasła przez użytkownika. Dzięki tej wtyczce można wymusić wpisywanie haseł z określoną kombinacją dużych i małych liter, cyfr, znaków specjalnych.
Należy pamiętać, że to tylko walidacja po stronie klienta. Dlatego należy sprawdzić także złożoność hasła po stronie serwera.
Instalacja
  • Biblioteki
  • HTML
  • JS
<link href="//maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" />

<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
<script src="jquery.complexify.min.js"></script>
<div id="complexify">
	<div classs="form">
		<div class="form-group">
			<label for="password">Password</label>
			<input type="password" class="form-control" id="demo-password">
		</div>
	</div>
	<meter value="0" id="progress" max="50" style="width:100%"></meter>
</div>
$(document).ready(function(){
	$("#demo-password").complexify({}, function (valid, complexity) {
		$('#progress').val(complexity);
	});
});
Podobne
(0.0)
0