(5)
1
Wersja: 3.1.1
Numer wersji wtyczki
Dokumentacja
Sprawdź wszystkie opcje jakie oferuje plugin
Strona wtyczki
Oficjalna witryna wtyczki
Github
Repozytorium Github
Wersja jQuery: jquery >=1.9.0
Wersja jQuery z którą współpracuje plugin
Licencja: MIT
Licencja
Demo
Oficjalne demo wtyczki
Zobacz więcej
Bootstrap Image Gallery jest rozszerzeniem blueimp Gallery.
Plugin wyświetla obrazy i wideo w oknie modalnym, które może być dostosowane, aby wyświetlić różne typy zawartości w tym obrazy i wideo.
Posiada obsługę myszy i klawiatury dla łatwiejszej nawigacji.
Tagi
Instalacja
 • Biblioteki
 • HTML
 • JS
<link href="bootstrap-image-gallery.min.css" rel="stylesheet" />

<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.0.0/jquery.min.js"></script>
<script src="//maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="bootstrap-image-gallery.min.js"></script>
<!-- The Bootstrap Image Gallery lightbox, should be a child element of the document body -->
<div id="blueimp-gallery" class="blueimp-gallery">
  <!-- The container for the modal slides -->
  <div class="slides"></div>
  <!-- Controls for the borderless lightbox -->
  <h3 class="title"></h3>
  <a class="prev">‹</a>
  <a class="next">›</a>
  <a class="close">×</a>
  <a class="play-pause"></a>
  <ol class="indicator"></ol>
  <!-- The modal dialog, which will be used to wrap the lightbox content -->
  <div class="modal fade">
    <div class="modal-dialog">
      <div class="modal-content">
        <div class="modal-header">
          <button type="button" class="close" aria-hidden="true">&times;</button>
          <h4 class="modal-title"></h4>
        </div>
        <div class="modal-body next"></div>
        <div class="modal-footer">
          <button type="button" class="btn btn-default pull-left prev">
            <i class="glyphicon glyphicon-chevron-left"></i>
            Previous
          </button>
          <button type="button" class="btn btn-primary next">
            Next
            <i class="glyphicon glyphicon-chevron-right"></i>
          </button>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
$(function () {
 'use strict'

 // Load demo images from flickr:
 $.ajax({
  // Flickr API is SSL only:
  // https://code.flickr.net/2014/04/30/flickr-api-going-ssl-only-on-june-27th-2014/
  url: 'https://api.flickr.com/services/rest/',
  data: {
   format: 'json',
   method: 'flickr.interestingness.getList',
   api_key: '7617adae70159d09ba78cfec73c13be3' // jshint ignore:line
  },
  dataType: 'jsonp',
  jsonp: 'jsoncallback'
 }).done(function (result) {
  var linksContainer = $('#links')
  var baseUrl
  // Add the demo images as links with thumbnails to the page:
  $.each(result.photos.photo, function (index, photo) {
   baseUrl = 'https://farm' + photo.farm + '.static.flickr.com/' +
   photo.server + '/' + photo.id + '_' + photo.secret
   $('<a/>')
    .append($('<img>').prop('src', baseUrl + '_s.jpg'))
    .prop('href', baseUrl + '_b.jpg')
    .prop('title', photo.title)
    .attr('data-gallery', '')
    .appendTo(linksContainer)
  })
 })

 $('#borderless-checkbox').on('change', function () {
  var borderless = $(this).is(':checked')
  $('#blueimp-gallery').data('useBootstrapModal', !borderless)
  $('#blueimp-gallery').toggleClass('blueimp-gallery-controls', borderless)
 })

 $('#fullscreen-checkbox').on('change', function () {
  $('#blueimp-gallery').data('fullScreen', $(this).is(':checked'))
 })

 $('#image-gallery-button').on('click', function (event) {
  event.preventDefault()
  blueimp.Gallery($('#links a'), $('#blueimp-gallery').data())
 })

 $('#video-gallery-button').on('click', function (event) {
  event.preventDefault()
  blueimp.Gallery([
   {
    title: 'Sintel',
    href: 'https://archive.org/download/Sintel/sintel-2048-surround_512kb.mp4',
    type: 'video/mp4',
    poster: 'https://i.imgur.com/MUSw4Zu.jpg'
   },
   {
    title: 'Big Buck Bunny',
    href: 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/' +
     'Big_Buck_Bunny_Trailer_400p.ogg',
    type: 'video/ogg',
    poster: 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/70/' +
     'Big.Buck.Bunny.-.Opening.Screen.png/' +
     '800px-Big.Buck.Bunny.-.Opening.Screen.png'
   },
   {
    title: 'Elephants Dream',
    href: 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/8/83/' +
     'Elephants_Dream_%28high_quality%29.ogv/' +
     'Elephants_Dream_%28high_quality%29.ogv.360p.webm',
    type: 'video/webm',
    poster: 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/90/' +
     'Elephants_Dream_s1_proog.jpg/800px-Elephants_Dream_s1_proog.jpg'
   },
   {
    title: 'LES TWINS - An Industry Ahead',
    type: 'text/html',
    youtube: 'zi4CIXpx7Bg'
   },
   {
    title: 'KN1GHT - Last Moon',
    type: 'text/html',
    vimeo: '73686146',
    poster: 'https://secure-a.vimeocdn.com/ts/448/835/448835699_960.jpg'
   }
  ], $('#blueimp-gallery').data())
 })
})
Inne tego autora