(0.0)
0
Wersja: 2.15.1
Numer wersji wtyczki
Dokumentacja
Sprawdź wszystkie opcje jakie oferuje plugin
Strona wtyczki
Oficjalna witryna wtyczki
Github
Repozytorium Github
Wersja jQuery: jquery >=1.7
Wersja jQuery z którą współpracuje plugin
Licencja: MIT
Licencja
Zobacz więcej
Plugin Blueimp Gallery pozwala na szybkie tworzenie animowanych elementów z wykorzystaniem slidera.
Plugin można odpowiednio dostosować korzystając z dostępnych opcji konfiguracji. Ponadto oferuje łatwą konfigurację wizualną poprzez dostosowanie przycisków nawigacyjnych za pomocą styli css.
Działa na większości nowoczesnych przeglądarkach internetowych. Dostosowuje się do ekranu urządzeń mobilnych i desktopowych.
Więcej informacji o Blueimp Gallery można znaleść na stronie autora pluginu.
Tagi
Instalacja
 • Biblioteki
 • HTML
 • JS
<link href="blueimp-gallery-indicator.css" rel="stylesheet" />
<link href="blueimp-gallery-video.css" rel="stylesheet" />
<link href="blueimp-gallery.css" rel="stylesheet" />

<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
<script src="blueimp-gallery-fullscreen.js"></script>
<script src="blueimp-gallery-indicator.js"></script>
<script src="blueimp-gallery-video.js"></script>
<script src="blueimp-gallery-vimeo.js"></script>
<script src="blueimp-gallery-youtube.js"></script>
<script src="blueimp-gallery.js"></script>
<script src="blueimp-helper.js"></script>
<script src="jquery.blueimp-gallery.js"></script>
<h2>Carousel image gallery</h2>
<!-- The Gallery as inline carousel, can be positioned anywhere on the page -->
<div id="blueimp-image-carousel" class="blueimp-gallery blueimp-gallery-carousel">
  <div class="slides"></div>
  <h3 class="title"></h3>
  <a class="prev">‹</a>
  <a class="next">›</a>
  <a class="play-pause"></a>
</div>
<br>
<h2>Carousel video gallery</h2>
<!-- The Gallery as inline carousel, can be positioned anywhere on the page -->
<div id="blueimp-video-carousel" class="blueimp-gallery blueimp-gallery-controls blueimp-gallery-carousel">
  <div class="slides"></div>
  <h3 class="title"></h3>
  <a class="prev">‹</a>
  <a class="next">›</a>
  <a class="play-pause"></a>
</div>
<br>
<h2>Lightbox image gallery</h2>
<!-- The container for the list of example images -->
<div id="links" class="links"></div>
<!-- The Gallery as lightbox dialog, should be a child element of the document body -->
<div id="blueimp-gallery" class="blueimp-gallery">
  <div class="slides"></div>
  <h3 class="title"></h3>
  <a class="prev">‹</a>
  <a class="next">›</a>
  <a class="close">×</a>
  <a class="play-pause"></a>
  <ol class="indicator"></ol>
</div>
/*
 * blueimp Gallery Demo JS
 * https://github.com/blueimp/Gallery
 *
 * Copyright 2013, Sebastian Tschan
 * https://blueimp.net
 *
 * Licensed under the MIT license:
 * http://www.opensource.org/licenses/MIT
 */

/* global blueimp, $ */

$(function () {
 'use strict'

 // Load demo images from flickr:
 $.ajax({
  // Flickr API is SSL only:
  // https://code.flickr.net/2014/04/30/flickr-api-going-ssl-only-on-june-27th-2014/
  url: 'https://api.flickr.com/services/rest/',
  data: {
   format: 'json',
   method: 'flickr.interestingness.getList',
   api_key: '7617adae70159d09ba78cfec73c13be3' // jshint ignore:line
  },
  dataType: 'jsonp',
  jsonp: 'jsoncallback'
 }).done(function (result) {
  var carouselLinks = []
  var linksContainer = $('#links')
  var baseUrl
  // Add the demo images as links with thumbnails to the page:
  $.each(result.photos.photo, function (index, photo) {
   baseUrl = 'https://farm' + photo.farm + '.static.flickr.com/' +
   photo.server + '/' + photo.id + '_' + photo.secret
   $('<a/>')
    .append($('<img>').prop('src', baseUrl + '_s.jpg'))
    .prop('href', baseUrl + '_b.jpg')
    .prop('title', photo.title)
    .attr('data-gallery', '')
    .appendTo(linksContainer)
   carouselLinks.push({
    href: baseUrl + '_c.jpg',
    title: photo.title
   })
  })
  // Initialize the Gallery as image carousel:
  blueimp.Gallery(carouselLinks, {
   container: '#blueimp-image-carousel',
   carousel: true
  })
 })

 // Initialize the Gallery as video carousel:
 blueimp.Gallery([
  {
   title: 'Sintel',
   href: 'https://archive.org/download/Sintel/sintel-2048-surround_512kb.mp4',
   type: 'video/mp4',
   poster: 'https://i.imgur.com/MUSw4Zu.jpg'
  },
  {
   title: 'Big Buck Bunny',
   href: 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/' +
    'Big_Buck_Bunny_Trailer_400p.ogg',
   type: 'video/ogg',
   poster: 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/70/' +
    'Big.Buck.Bunny.-.Opening.Screen.png/' +
    '800px-Big.Buck.Bunny.-.Opening.Screen.png'
  },
  {
   title: 'Elephants Dream',
   href: 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/8/83/' +
    'Elephants_Dream_%28high_quality%29.ogv/' +
    'Elephants_Dream_%28high_quality%29.ogv.360p.webm',
   type: 'video/webm',
   poster: 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/90/' +
    'Elephants_Dream_s1_proog.jpg/800px-Elephants_Dream_s1_proog.jpg'
  },
  {
   title: 'LES TWINS - An Industry Ahead',
   type: 'text/html',
   youtube: 'zi4CIXpx7Bg'
  },
  {
   title: 'KN1GHT - Last Moon',
   type: 'text/html',
   vimeo: '73686146',
   poster: 'https://secure-a.vimeocdn.com/ts/448/835/448835699_960.jpg'
  }
 ], {
  container: '#blueimp-video-carousel',
  carousel: true
 })
})